Gevelwerken

Reinigen van gevels

Voor een optimale en professionele gevelreiniging is vakbekwaamheid noodzakelijk. Verschillende reinigingstechnieken kunnen worden toegepast maar niet zelden worden de eigenlijke werkzaamheden vooraf gegaan door een proefvlak. Het kan hierbij om verschillende technieken met hoge druk of chemische reinigingen.

Voegwerk vervangen

Bij een gezonde woning hoort duurzaam voegwerk. Zuren in de regen kunnen voegwerk binnendringen en kunnen de bindmiddelen aantasten. De voegen worden poreus en komen in veel gevallen hierdoor los te zitten. Vocht en vrieskou kunnen deze schade nog versnellen.

Voegwerken vervangen (uitslijpen en uithakken) is geen eenvoudige klus. Om de duurzaamheid van de nieuwe voeg te garanderen moet worden gelet op een degelijke samenstelling alsook visueel dient te worden gelet op de juiste kleursamenstelling. De deskundigheid van het aanbrengen van de nieuwe voegen zal bepalend zijn voor de duurzaamheid.

Reinigen gevel, hydrofoberen, nieuwe voegwerken, moderne verftechnieken, gevelbezettingen, …

Gevels zijn zowel estetisch als constructief van belang. De gevel heeft direct invloed op de levensduur van een gebouw, de werkomstandigheden en het energieverbruik.

Gevels staan dag in dag uit bloot aan de inwerking van het weer en luchtvervuiling, met verwering, erosie, veroudering en vervuiling als gevolg. Ook kan schade in de vorm van scheuren, afbrokkeling, lekkage, vochtdoorslag of betonrot optreden.

Dakwerken Durieux  onderzoekt de oorzaken en geeft vakkundig advies over de eventueel te nemen maatregelen voor gevelwerken.

Met een ruime ervaring in gevelwerken voert Dakwerken Durieux zowel kleine als grote projecten uit en wel zodanig dat de levensduur van de gevels wordt verlengd, rekening houdend met de gebruikers van het gebouw en het milieu, dit alles met de grootst mogelijke zorg en garantie.

Gevel hydrofoberen om te beschermen tegen regendoorslag

Voor het waterwerend maken van een gevel maken we gebruik van speciale producten op basis van siloxanen met een optimale diepte impregnering en een langdurige werking. De transparante producten vermijden zo een verdere aantasting van de gevel.

Hydrofuge is een optimale bescherming tegen zout- en kalkuitbloeïngen, schimmel- en mosvorming, schade door zure en agressieve regen, vorstschade enz …

Gevelbezettingen

Homeprotec is verder gespecialiseerd in verschillende gevelbezettingstechnieken. Het kan hierbij gaan over het bezetten van de gevel met siding en Eternit-panels als het aanbrengen van verschillende types crepi.